živočišná výroba

 
 
 
Chov skotu je jedním z významných článků živočišné výroby ZD Rosice u Chrasti. Jsme zaměřeni na produkci mléka a masa, proto chováme plemeno Montbeliarde, které je pro tuto produkci určeno.
 
 
 

Živočišná výroba ZD Rosice u Chrasti, chov skotu

 
Chov skotu je jedním z významných článků živočišné výroby ZD Rosice u Chrasti.
Jsme zaměřeni na produkci mléka a masa, proto chováme plemeno Montbeliarde, které je pro tuto produkci určeno.
Veškerý chovný materiál si zajišťujeme sami (uzavřený obrat stáda).

 • chov Montbeliarde krav – mléko a maso
 • chov býků – maso

Téměř celou produkci masa zpracováváme na vlastních jatkách.
 
 
 

Stavy skotu

 
 • celkem 1 660 ks
 • z toho:
  • 595 ks dojnic
  • 320 ks býků na výkrm
 
 
 

Chov prasat

 
Náš chov prasat je založen na uzavřeném obratu stáda. Vedle šlechtitelského chovu prasat zaujímá významné místo v produkci zemědělského družstva. Z jednotlivých poroden jsou selata převážena do předvýkrmu a dále pak do výkrmu. Zdravotní stav je neustále kontrolován. Naše porodny splňují požadavky na WELFERE (komfort) prasat, mají dostatečný prostor.

Veškerá naše produkce výkrmových prasat je porážena na vlastních jatkách. Chov – křížení je zaměřeno na vysokou zmasilost, což se odráží ve vysoké kvalitě produkovaného masa.
 
 
 

Stavy prasat včetně šlechtitelského chovu

 
 • celkem 4950 ks
 • z toho:
  • v předvýkrmu 810 ks
  • ve výkrmu 1590 ks
  • prasnic 375 ks
  • chovná prasata 555 ks
 
 
 
 
 
 
 

Šlechtitelský chov prasat ZD Rosice u Chrasti

 
Šlechtitelské chovy prasat se nacházejí odděleně na jednotlivých farmách. Oba šlechtitelské chovy mají statut chovu prostého na PRRS.
 
 
 

farma Radim

 
NŠCH prasat plemene bílé ušlechtilé a duroc nabízí:
 • plemenné prasničky plemene BU a BUxLa ve stáří 6-7 měsíců
 • plemenné kance plemene D a linie 38 (D x Pn) s přírůstkem od narození nad 700g s minimální libovou svalovinou 66% a více
 • kance plemene BU
 
 
 

farma Zájezdec a Trojovice

 
ŠCH prasat plemene bílé otcovské nabízí:
 • plemenné kance plemena BO a linie (BO x Pn) s přírůstkem 700g až 900g s minimální libovou svalovinou 66%
 
 
 

kontakt

 
V případě zájmu se obraťte a další informace podá Ing. Miroslav Kopecký tel. kontakt: +420 606 739 469.
 
 
 
 
 
 
 

kontakty odpovědných pracovníků

 
 
 

skot

 
 
 
Drábek Milan
 • +420 724 806 671
Petrýdesová Jarmila
 • +420 724 821 319
 
 
 
 
 

prasata

 
 
 
Ing. Kopecký Miroslav
 • +420 606 739 469
Vinklerová Zuzana
 • +420 724 131 475
Hubená Božena
 • +420 607 008 206