zD rosice u chrasti

 
 
 
Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti je moderní a prosperující zemědělský podnik v Pardubickém kraji. Zajišťujeme služby v oblasti výroby a dodávky pekařských výrobků (tradiční způsob výroby), zemědělskou výrobu (chov skotu na maso a mléko, chov prasat a šlechtitelský chov), porážku jatečních zvířat spojenou s prodejem vlastních výrobků (maso, uzeniny, pekařské výrobky).
 
 
 

ZD Rosice u Chrasti – Pardubický kraj

 
PROBÍHÁ VYPLÁCENÍ PACHTOVNÉHO Z POZEMKŮ V HOTOVOSTI


VÝDEJ ODPADNÍHO OBILÍ PRO ČLENY
OD 25.11. DO 29.11.2019
Výdejní doba: 8:00 - 17:00 hod.

Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti je podnikem s dlouholetou tradicí. Byl založen v roce 1949, prošel transformací zemědělství jako celek, vypořádává se s restituenty. Obhospodařuje přibližně 2 tisíce hektarů zemědělské půdy a má zájem pronajmout další pozemky. Zpracováním zemědělské produkce ve svých provozech a prodejem ve svých maloobchodních prodejnách dodává konečnému spotřebiteli především maso, masné výrobky a pečivo
 
 
 

Zajišťujeme služby v oblasti

 
 • výroby a dodávky pekařských výrobků (tradiční způsob výroby)
 • porážky jatečních zvířat
 • zemědělské výroby (chov skotu na maso a mléko, chov prasat a šlechtitelský chov)
 • prodejen s vlastními výrobky (maso, uzeniny, pekařské výrobky)
 
 
 

Historie

 
 • 1949 – vznik družstva z tehdejšího Zemědělského strojního družstva
 • 1959-1972 – sloučení s okolními družstvy
 • 1992 – transformace družstva bez rozdělení a změny názvu až do současnosti
 
 
 

Působnost hospodaření v okrese Chrudim

 
 • okolí Chrasti
 • okolí Rosic
 • okolí Synčan
 
 
 
 
 

Naše priority

 
 • vždy spokojený zákazník
 • výroba kvalitních výrobků tradičním způsobem
 • kvalitně odvedená práce našich zaměstnanců
 
 
 

Výrobky oceněné v Regionální potravina

 
 • Rosický koláč (2011)
 • Rosický špekáček (2012)
 
 
 

Výrobky oceněné v soutěži Mls Pardubického kraje

 
 • Mlsík
 • selský sýr zahrádka
 • žitný chléb
 • lhotecký salám
 • telecí paštika
 
 
 
 
Spokojenost zákazníků je pro naše zemědělské družstvo měřítkem dobře odvedené práce.
Těšíme se na Vaši návštěvu!http://www.masskch.cz Aktuality - MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
 
 
 
 
 
 

NÁZEV ProjektU: ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO ROSICE U CHRASTI - INVESTICE DO rv

 
Název operace: Investice do zemědělských podniků

Cílem projektu je investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku.
 
 
 
Realizováno za podpory dotace z Programu rozvoje venkova operace 4.1.1 - investice do zemědělských podniků,záměr g) rostlinná výroba.

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014
 
 
 
EU_ZD rosice