rostlinná výroba

 
 
 
Stěžejní činností ZD Rosice u Chrasti je rostlinná výroba.
 
 
 

Rostlinná výroba ZD Rosice u Chrasti

 
 • Výměra obhospodařované zemědělské půdy je – 2026 ha z toho orné půdy – 1928 ha.
 • V osevním postupu mají nejvyšší zastoupení obiloviny se specifikací na potravinářskou pšenici, sladovnický ječmen a krmné obilí.
 • Výměru kukuřice na siláž redukujeme na potřebné množství pro živočišnou výrobu. Kukuřici na zrno – osevní plochy regulujeme dle požadavku trhu a cenových relací a pro vlastní potřeby na krmné účely.
 • Ozimou řepku pěstujeme minimálně na 300 ha. Rozsah víceletých pícnin je dán potřebou živočišné výroby.
 • V osevním postupu ponecháváme v malém rozsahu hrách, pelušku a směsky na plochách dle situace na trhu.
 • Pro rok 2012 plánujeme zařazení 100 ha cukrovky do osevního postupu jako vhodné předplodiny pro sladovnický ječmen.
 • Zajištění prací v rostlinné výrobě – veškeré práce zajišťujeme vlastními mechanizačními prostředky, včetně hnojení organickými hnojivy. Pouze výživu průmyslovými hnojivy z části řešíme dodavatelsky například jarní letecké přihnojení dusíkatým hnojivem.
 • V oblasti hnojení především využíváme chlévské mrvy, zeleného hnojení a vyššího stupně zařazení plodin obohacujících půdu dusíkem.
 
 
 
 
 

kontakty odpovědných pracovníků

 
 
 

rostlinná výroba

 
 
 
Ing. Mašín Zdeněk
 • +420 724 373 061
 
 
 
 
 

mechanizace

 
 
 
Stoklasa Milan
 • +420 602 180 450
 
 
 
 
 

krmný úsek

 
 
 
Pešek Zdeněk
 • +420 724 373 062
 
 
 
 
 

sklad

 
 
 
Drahoš Josef
 • +420 602 189 452