Informační deska

 
 
 
Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti je moderní a prosperující zemědělský podnik v Pardubickém kraji. Zajišťujeme služby v oblasti výroby a dodávky pekařských výrobků (tradiční způsob výroby), zemědělskou výrobu (chov skotu na maso a mléko, chov prasat a šlechtitelský chov), porážku jatečních zvířat spojenou s prodejem vlastních výrobků (maso, uzeniny, pekařské výrobky).
 
 
 

Informační deska ZD Rosice u Chrasti

 
 
 

NÁZEV ProjektU: ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO ROSICE U CHRASTI - INVESTICE DO rv

 
Název operace: Investice do zemědělských podniků

Cílem projektu je investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku.
 
 
 
Realizováno za podpory dotace z Programu rozvoje venkova operace 4.1.1 - investice do zemědělských podniků,záměr g) rostlinná výroba.

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014
 
 
 
EU_ZD rosice
 
 
 
 
 
 
 

Dokumenty

 
 
 
 

Certifikáty