Informační deska

 
Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti je moderní a prosperující zemědělský podnik v Pardubickém kraji. Zajišťujeme služby v oblasti výroby a dodávky pekařských výrobků (tradiční způsob výroby), zemědělskou výrobu (chov skotu na maso a mléko, chov prasat a šlechtitelský chov), porážku jatečních zvířat spojenou s prodejem vlastních výrobků (maso, uzeniny, pekařské výrobky).
 

Informační deska ZD Rosice u Chrasti


PŘEDSTAVENSTVO ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA ROSICE U CHRASTI

VÁS ZVE NA

výroční členskou schůzi,

která se koná v pátek 11. května 2018 v 10 hodin na sále v Rosicích


Program:
  • Zahájení
  • Volba mandátové a návrhové komise
  • Zpráva představenstva za r. 2017
  • Zpráva mandátové komise
  • Zpráva kontrolní komise
  • Schválení finanční uzávěrky za rok 2017 a rozdělení zisku
  • Různé
  • Diskuse
  • Usnesení
  • Závěr
 

Dokumenty

 

Certifikáty