zD rosice u chrasti

 
Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti je moderní a prosperující zemědělský podnik v Pardubickém kraji. Zajišťujeme služby v oblasti výroby a dodávky pekařských výrobků (tradiční způsob výroby), zemědělskou výrobu (chov skotu na maso a mléko, chov prasat a šlechtitelský chov), porážku jatečních zvířat spojenou s prodejem vlastních výrobků (maso, uzeniny, pekařské výrobky).
 

ZD Rosice u Chrasti – Pardubický kraj


Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti je podnikem s dlouholetou tradicí. Byl založen v roce 1949, prošel transformací zemědělství jako celek, vypořádává se s restituenty. Obhospodařuje přibližně 2 tisíce hektarů zemědělské půdy a má zájem pronajmout další pozemky. Zpracováním zemědělské produkce ve svých provozech a prodejem ve svých maloobchodních prodejnách dodává konečnému spotřebiteli především maso, masné výrobky a pečivo
 
 

Zajišťujeme služby v oblasti

 • výroby a dodávky pekařských výrobků (tradiční způsob výroby)
 • porážky jatečních zvířat
 • zemědělské výroby (chov skotu na maso a mléko, chov prasat a šlechtitelský chov)
 • prodejen s vlastními výrobky (maso, uzeniny, pekařské výrobky)
 

Historie

 • 1949 – vznik družstva z tehdejšího Zemědělského strojního družstva
 • 1959-1972 – sloučení s okolními družstvy
 • 1992 – transformace družstva bez rozdělení a změny názvu až do současnosti
 

Působnost hospodaření v okrese Chrudim

 • okolí Chrasti
 • okolí Rosic
 • okolí Synčan
 
 

Naše priority

 • vždy spokojený zákazník
 • výroba kvalitních výrobků tradičním způsobem
 • kvalitně odvedená práce našich zaměstnanců
 

Výrobky oceněné v Regionální potravina

 • Rosický koláč (2011)
 • Rosický špekáček (2012)
 

Výrobky oceněné v soutěži Mls Pardubického kraje

 • houska pletená
 • jehněčí klobása
 • lunch-meat
 • anglická slanina
 • rosická klobása
 • rosické chorizo
 
Spokojenost zákazníků je pro naše zemědělské družstvo měřítkem dobře odvedené práce.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
 

Projekt: ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO ROSICE U CHRASTI - INVESTICE DO VÝROBNÍCH A ZPRACOVATELSKÝCH KAPACIT

Název operace: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Cílem je investice do zpracovatelského provozu vedoucího ke zvýšení přidané hodnoty zemědělského produktu.
 
 
Vybudováno za podpory dotace z Programu rozvoje venkova operace 4.2.1 - zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, záměr: a) Zemědělské podniky.

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014
 
EU_ZD rosice